Home
Staffs
Secondary Section

Secondary Section

Academic Staff

 1. Mrs. J.R. Withanage
 2. Mrs. R.W.W. Rajapaksha
 3. Mr. B.S.S. Jayaweera
 4. Mr. H.D. Nelson
 5. Mrs. W.S. Kariyawasam
 6. Mrs. I.G.P. Manamperi
 7. Mr J.Dhayarathna
 8. Mr G.Wicramage
 9. Mr A.A Devaraja
 10. Mr A.D.D.M Alagiyawannna
 11. Mrs L.Edirisuriya
 12. Mr Idunil Liyanage
 13. Mrs Anula Nigamuni
 14. Mr H.P.A Upali
 15. Mr A.S.H lunuwila
 16. Mr D.D Layanal
 17. Mrs K.D Widhanapathirana
 18. Mrs P.P Hettiyarachchi
 19. Mrs. H.D Gethani
 20. Mr T.A.W Hemamali
 21. Mrs Ramani sahabandu
 22. Mr T.D Mathakadeera
 23. Mr. V.V. Dharmawardana
 24. Mrs. C. Wickramanayake
 25. Mrs. P.S. Samarwickrama
 26. Mrs. P.C.K. Wickramarathna
 27. Mrs. M.G. Sellahewa
 28. Mrs. T.N.D. Damayanthi
 29. Mr. G.G.S. Wickramathunga
 30. Mr. S.H.P. Ranaraja
 31. Mrs. G.R. Gajasingha
 32. Mrs. Shanthi Jayawardana
 33. Mrs. H.K.T.C. Hiranthi
 34. Mr. W. Sirinanda
 35. Mr. W.K. Thilakarathna
 36. Mrs. C. Jayasinghe
 37. Mr. H.W. Saman Priyantha
 38. Mr. S.A. Abesingha
 39. Mr. G.M. Wickramasooriya
 40. Mrs. R.S. Jayasekara
 41. Mrs. R.A.R.P. Lalani
 42. Mr. P.Y. Piyadasa
 43. Mr. M.A.D.P. Jayaweera
 44. Mr. M.G.M.C. Dias
 45. Mr. H.A.J. Prasanna
 46. Mr. W. C.L. De Silva
 47. Mrs. R.A.L.C. De Silva
 48. Mr. Kamal Ranjith
 49. Mr. W.A. Sisira Kumara
 50. Mrs. C. Liyanage
 51. Mrs. D.L.H.P. Malrukshi
 52. Mrs. C.D. Weerasekara
 53. Mr. H.A. Mahinda
 54. Mrs. W.M.S. Lakmani
 55. Mrs. N.A. Chandani
 56. Mr. D.K.D. Samanmala
 57. Mr. R.R. Nilmini
 58. Mr. T.T. Siriwardhane
 59. Mr. G.W. Indrani
 60. Mrs Ramyalatha
 61. Mrs. U.N.K. Pothmulla
 62. Mrs. H.J.K. Aluthge
 63. Mrs. W.M.S. Matilda
 64. Mrs. W.K. Ramani
 65. Mrs. P.R. Samarakkodikara
 66. Mrs. C.K. Rubasinha
 67. Mrs. D.H.B. Yasani
 68. Mrs. D.W. Karunarathna
 69. Mrs. P.W. Jayasooriya
 70. Mrs. W.T.A. Swarnakanthi
 71. Mrs. P.H.K. Lokumaramba
 72. Mrs. K.M.N. Saman Kumari
 73. Mr. D.G.G.D. Kularathna
 74. Mrs. S.P.L.M. Gunasekara
 75. Mrs. D.K.S. Disanayaka
 76. Mrs. G.H. Shreemathi
 77. Mrs. S.Y.G. Ranjani
 78. Mr. H.P.D. Ayaskantha
 79. Mrs. K.G.D.S. Jayasingha
 80. Mrs K.V Lakshmi
 81. Mrs. W.H.U. Thabrew
 82. Mr. W.N.J. Abegunawardana
 83. Mrs. G.S Chithrakanthi
 84. Mr.Sarath Rupasinghe
 85. Mrs. N.M.Y.R Siriwardana
 86. Mrs W.W Ranaweera
 87. Mrs H.M.S Abewardana
 88. Mr.A.H.T.P.M Silva
 89. Mrs Wasanthi
 90. Mr. G. Piyasena
 91. Mr.P.L.M Piyadharshana
 92. Mr Samarawickrama
 93. Mrs S.M.G.D samaraweera
 94. Mrs P.A.U Dumlamani
 95. Mr S.V.G Athula
 96. Mr K.H.P.M.P Kusumsiri
 97. Mr S.K.P Kalum Thushara
 98. Mr D.P.P Manamperi
 99. Mrs G.M Anulawathi
 100. Mr A.I Nanayakara
 101. Mrs. H.G.A Dilrukshi
 102. Mrs G.H Mallika
 103. Mrs U.M Rajapaksha
 104. Mrs P.A.K Hettiarachchi
 105. Mrs K.M.R Prasadini
 106. Mrs W.W Nadeeka Sadamali
 107. Mr G.C.H Ginadasa
 108. Mrs N.H.H Thilanga
 109. Mrs G.G.P Chandrathilaka
 110. Mr I.H Nalaka
 111. Mrs N.W.K.D.L Deepika
 112. Mr T.K.A Prasanna
 113. Rev. Baragama Ganananda
 114. Mrs P.K.A Pushpani
 115. Mr V. Sisira Kumara
 116. Mr B.H.K Sajith Chathuranga
 117. Mrs D.Edirisuriya
 118. Mrs W.G.M.W Dhamayanthi
 119. Mrs W.G.S.C Perera
 120. Mr T.M Premasiri
 121. Mr J.V Anura
 122. Mrs. Ramawickrama
 123. Mrs. D.G Indrani
 124. Mrs shamya Bogoda
 125. Mrs S.R.S Liyanage
 126. Mr A.S.W Gamage
 127. Mr W.Subasinghe
 128. Mr J.K Sunil
 129. Mr N.Wanniarachchi
 130. Mr B.G Priyantha
 131. Mr A.P Lalith Chandana
 132. Mr H.M.A.N Jayawardhana
 133. Mrs R.M.D Rajapaksha
 134. Mr L.S.K Ranasuriya
 135. Mr A.D Muthumala
 136. Mr A.P Rajapaksha
 137. Mr W.P Pathirana
 138. Mrs A.K.P Priyadarshani
 139. Mrs I.T Welengoda
 140. Mr R.P Gunasinghe
 141. Mr K.H Ashoka
 142. Mrs I.K.M Gamage
 143. Mrs P.K Rathnayaka
 144. Miss W.G.M.P Sarathchandra
 145. Miss I.K.A Erandi
 146. Rev Gammadhgama Chandrajothi
 147. Mrs N.K.V Aberathna
 148. Mr N.S Rathnayaka
 149. Mrs H.L.R.W Wanighesekara
 150. Mr D.G Dilip Kumara
 151. Rev Omare Vimala
 152. Mrs K.K.J Thamara
 153. Mrs J.L.E.H Liayanage
 154. Mrs B.C.D de silva
 155. Mrs G.D.S.W Gamage
 156. Mrs C.U Ranawaka
 157. Mrs W.W.G Anoma
 158. Mrs C.P Gunawardhana
 159. Mr K.A.Nihal Ranjith
 160. Mrs W.A. Ashoka Pushpakumara
 161. Mrs Kumari Dhanthanarayana
 162. Mr V.N Hettiarachchi
 163. Mrs G.H Rathnayaka
 164. Miss K.A.M Thakshila